1. Online HunMarc import

A modul segítségével meg lehet tekinteni egy HunMarc file (pl: OSZK floppy) tartalmát, a rekordok között lehet keresni, és a kiválasztott rekordot a TextLib adatbázisba tölteni.

1.1. A modul indítása

A modul több helyről is indítható.

A fent említett menüpontok kiválasztása után megjelenik a modul ablaka:

1.2. A modul képernyője


1.3. A modul használata

Először természetesen a HunMarc file nevét kell megadnunk, amivel dolgozni akarunk. Belépés után a File mező az aktuális. Itt megadhatunk * karaktert tartalmazó filenevet is, ez esetben listát kapunk a megfelelő file-okról, és kiválaszthatjuk a megfelelő file-t. Pl: KB530022.MNB, *.MNB, C:\sajat\*.mnb

Ha a file nevének megadása után a modul elkezdi feldolgozni a file-ban található rekordokat. Ha esetleg nem HunMarc rekordokat tartlmazó file-t adtunk meg, akkor a

Nem jó HunMarc file. Nem tudom feldolgozni!

üzenetet kapjuk.

A modul általában 500-700 rekordot tud egyszerre megmutatni (függ a szabad memória méretétől). Ha a feldolgozandó file még ennél is több rekordot tartalmaz, akkor a

Túl sok rekord van a file-ban!
Használja a Szűrő mezőt!

üzenetet kapjuk. Ilyenkor először érdemes megnézni, hogy a betöltött rekordok közt van-e, amit keresünk (pl. a Minta mezőt használva).

Ha a beolvasott rekordok közt nem találjuk azt, amit szeretnénk, akkor a Szűrő mezőt érdemes használni. Ha ebbe a mezőbe beírunk valamit, újraindul a file feldolgozása, és csak olyan rekordok kerülnek a listába, amikben szerepel a Szűrő mezőben megadott szöveg (a rekordban bárhol, tehát lehet pl. a címben, a szerző nevében, a kiadás helyében, a kötet közös adatának címében, stb).

Ha pl. az 'Egy magyar nábob' c. dokumentumot keressük, felesleges begépelni az egész címet, elég megadni a 'nábob' szót, ilyen rekord valószínűleg nem lesz túl sok a file-ban.

A file beolvasása után mindig kitöltődik az Azon mező utáni " / / " rész. Itt általában három szám látható.

A beolvasott rekordok a Rekordok mezőben vannak felsorolva, itt tudunk közülük válogatni. Ha itt gépelünk valamit, az automatikusan bekerül a Minta mezőbe, az ENTER-el pedig egyből ki is Választ-hatjuk a rekordot.

Az aktuális rekord részletesebb tartalmát az Aktuális rekord mezőben láthatjuk. Ha a Megjelenés mezőt HunMarc-ra állítjuk, akkor a teljes HunMarc rekordot láthatjuk, ISO formában, a most következő példához hasonlóan:


Az Info mezőben azt láthatjuk, hogy az aktuális rekord milyen dokumentum. Lehet pl. könyv, könyv kötet, közös adat, AV dok, cikk, sorozat, stb.

Az Azon mezőbe mindig az aktuális rekordnak a HunMarc file-ban található azonosítója kerül. Közös adat rekord pl. ezzel hivatkozik a köteteire, és viszont.

A beolvasott rekordok között kereshetünk is. Be kell írni a Minta mezőbe (vagy a Rekordok mezőben) a keresett szöveget, és azonnal a megfelelő rekord lesz az aktuális. Ha ugyanennek a szövegnek a következő előfordulását akarjuk megkeresni, akkor a Minta mezőben csak ENTER-t kell nyomnunk (Az ENTER a Rekordok mezőben egészen mást csinál!)

1.4. Rekord import

Ha megtaláltuk, hogy mely rekordot akarjuk importálni, használjuk a Választ gombot (vagy egyszerűen üssünk ENTER-t a Rekordok mezőben). Ekkor a program először is megnézi, hogy volt-e már ilyen azonosítójú rekord importálva. Ha igen, akkor annak a rekordnak a módosítását ajánlja fel, új rekordként nyilván nem vihetjük be.

Ha azonosító alapján nem találta meg a rekordot, akkor megpróbálja azt megnézni, hogy ilyen című dokumentum van-e esetleg. Az adatbázisban szereplő dokumentumok címeiről kapunk egy listát. A listában épp oda kerülünk, ahol az importálni kívánt dok. címe szerepelne, ha lenne már ilyen címünk. Ha van ilyen (esetleg több is) kiválaszthatjuk, hogy mely dokumentumot akarjuk a HunMarc rekord alapján megmódosítani.

Ha nem választunk a listából, a program rákérdez, hogy

Új rekordként akarja bevinni?

Ha igent mondunk, akkor a rekord újként fog az adatbázisba kerülni.

1.5. A rekord feldolgozása

Miután megadtuk, hogy a rekord mire lesz használva, elkezdődik a feldolgozása. Ennek menetét az Info mezőben követhetjük. Itt láthatjuk, hogy épp milyen segéd rekordokat (alkotó, testület, földrajz, ...) dolgoz fel épp a modul.

A segédrekordok automatikusan létrejönnek. Ha már van hasonló rekord az adatbázisban (pl. ugyanolyan nevű alkozó), mint ami épp be akarna kerülni, akkor a modul rákérdez, hogy a már meglevő rekordot akarjuk használni (ezt a könyvet is az az alkotó írta), vagy új rekordot akarunk bevinni (ezt a könyvet egy másik, ugyanolyan nevű alkotó írta). Ez a rákérdezés úgy történik, hogy egy listából kiválaszthatjuk az azonos nevű alkotók (testületek,stb) közül a megfelelőt. Ha egyik sem megfelelő, akkor a Bevitel gombbal vihetjük be új rekordként.

A rekord feldolgozása után először egy ehhez hasonló üzenetet kapunk:

4 segédrekord jött létre a feldolgozás
során. Ezekből találati halmaz képződött.

A rekord feldolgozása közben tehát 4 alkotó, testület, földrajz, sorozat, stb. rekord jött létre (ezeket a modul mind egy halmazba pakolta. A halmazt a találati halmazok listájában könnyen megtaláljuk - Import a neve)

Az üzenet nyugtázása után megjelenik a rekord bevivő (vagy módosító) ablak, amiben megtekinthetjük az épp most feldolgozott rekordot. Ekkor a rekord még nincs tárolva az adatbázisban, itt még javíthatunk rajta, és ha megfelelőnek tartjuk, Tárol-hatjuk.

Tároláskor néha a következő üzenet tűnik fel:

A rekordban van olyan ETO jelzet, ami nincs szétszedve.
Érdemes belemenni, és szétszedni? Megteszi?

Ilyenkor érdemes IGEN-t mondani, és az automatikusan megnyíló 'ETO jelzet' ablakban szétszedetni a programmal a jelzetet (ENTER billentyű).

Ha tárolás nélkül lépünk ki, a rekord természetesen nem tárolódik. A feldolgozása közben létrejött segéd rekordok azonban nem törlődnek automatikusan!

Megjegyzés:

1.6. program üzenetek, kérdések

Hibák mindig előfordulhatnak, de szerencsére elég ritkán történik ilyen. A következő hibaüzeneteket adhatja a modul:

Olvasás hiba.
Feldolgozás vége

A HunMarc file sérült, vagy rossz szerkezetű. Esetleg nem is HunMarc file...

Nincs elég memória
Feldolgozás megszakadt

Túl sok ablak van nyitva, vagy óriási méretű rekord volt a HunMarc file-ban.

SPACE a header részben!
Feldolgozás folytatható

Rekord szerkezet nem tökéletes!
Megpróbálom feldolgozni

Nincs sorvége jel!
Feldolgozás vége

Egyes HunMarc file-ok (pl. MNB CD-ről származók) néha nem tökéletesek. Ez a file sem, de ez ismert hiba, a modul a hiba ellenére valószínűleg fel tudja dolgozni.

Nem jó HunMarc file!
Nem tudom feldolgozni

Nem jó szerkezetű a file. Esetleg nem is HunMarc rekordokat tartalmaz.

Nem HunMarc file!
Feldolgozás vége

Biztos, hogy nem HunMarc file-t adott meg.

Nincs betöltve ilyen azonosítójú rekord!

Azonosító alapján keresett rekordot, de a beolvasott rekordok közt nincs ilyen azonosítójú.

A kötet közös adata még nincs importálva!
Azt kellene először. Megkeressem a file-ban?

Egy közös adathoz tartozó egyik kötetet akarta importálni. A közös adat még nem került be az adatbázisba. Azzal kellene kezdeni az importálást. A modul megpróbálja a betöltött rekordok közt megtalálni a közös adatot. Ha ez sikerül, mindjárt rá is áll a rekordra.

Fel akarja dolgozni a kötetet a közös adata nélkül?

Ez a kérdés akkor tűnik fel, ha az előző kérdésre NEM-el válaszoltunk. Ha tudjuk, hogy a kötethez tartozó közös adat már benn van az adatbázisban, akkor mondjunk IGEN-t. A hamarosan megjelenő beviteli adatlapon meg tudjuk majd adni a kötethez tartozó közös adatot.

Vissza: Kiegészitő programok TextLib honlap