A Cutter mező kitöltése

A program használatával a papír alapú könyvtári raktározási táblázatok lapozgatása nélkül tölthetjük ki a Cutter mezőt.

Egyik része a munkaállomás programban működik állandóan. A bevitt/módosított dokumentumok Cutterének kitöltését automatizálja.

Másik része egy parancssoros program, amellyel a teljes adatbázis valamennyi dokumentumának Cutter mezőjét ellenőrizhetjük.

1. A munkaállomás program

1.1. Bevezetés

A program a könyv és az audiovizuális dokumentumok leírására szolgáló beviteli és módosító űrlapokon működik. A program a Cuttert - kevés kivételtől eltekintve - a "Könyvtári raktározási táblázatok" című (9. kiadás, Könyvtári Intézet, 2001) kiadványból vett értékekkel a 8. kiadásban (Könyvtári raktározási táblázatok, 8. kiadás, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1989) leírt szabályok alapján határozza meg.

1.2. Működés

A program működése a dokumentum űrlap Főcím vagy Párh. címadatok és Szerzők mezőjének tartalmán alapszik, továbbá függ az űrlap mezőinek kitöltési sorrendjétől, és attól, hogy használjuk-e a Cutter mező melletti Kitölt feliratú nyomógombot. A rendszer a Cutter mezőbe a betűrendi jelet minden esetben nagybetűvel írja, és a betű és a szám közé egy szóközt ír.

1.2.1. Bibliográfiai rekordok bevitele

1.2.1.1. Első kitöltés

A Cutter mező automatikusan töltődik ki, amikor Amennyiben a Cuttert a Főcím alapján kell meghatározni, akkor a Cutter mező kitöltődéséhez kattintsunk a Kitölt gombra. Egy üzenet figyelmeztet a szerzők hiányára:
1. ábra: Cutter kitöltés a Főcím alapján
kep
Mindezeknek megfelelően az ajánlott használati mód, hogy A program a cím alapján úgy képzi a Cuttert, hogy figyelembe veszi a szóvá kényszerítés és a rendezési helyettesítés speciális jeleit. Az 'Egy égbolt alatt' című antológia Cuttere a szóvá kényszerítés jelét használva helyes lesz, nélküle helytelen lenne, mivel az 'Egy' a szóvá kényszerítés jele nélkül határozatlan névelőnek minősülne.
2. ábra: A szóvá kényszerítés jelpárosa a címben
kep
A rendezési helyettesítési jelekkel beírt cím-elemek közül az egyenlőség jel utáni - példánkban a 'Tízezer' szót - szövegrészt veszi figyelembe a program a Cutter meghatározásakor.
3. ábra: Rendezési helyettesítési jelek a címben
kep

1.2.1.2. Változtatás a Szerzők mezőben

A változtatás eredményeként az alábbi helyzetek következhetnek be:

1.2.1.3. Változtatás a cím mezőben

A program nem figyeli a cím mező változását még akkor sem, amikor már ki van töltve a Cutter mező, és előzőleg a Kitölt gombbal a cím alapján töltöttük ki. Ha a cím alapján kell a Cuttert meghatározni, és változtattuk a címet, akkor ismét meg kell nyomni a Kitölt gombot. A cím módosításakor érdemes figyelembe venni a címben használható speciális jelekről feljebb leírtakat.

1.2.1.4. Nem üres a Cutter

Lehet, hogy az üres Szerzők mező kitöltésekor a Cutter nem üres. A program nem tesz semmit, ha az általa helyesnek tartott érték van a mezőben, ellenben az előzőekben már megismert cserét ajánlja, ha eltérést talál.

1.2.1.5. Latin betűkkel átírt nevek

A Könyvtári raktározási táblázatokban leírt szabály szerint a nem latin betűkkel közölt nevek Cutterét a kiejtés szerint latin betűkre átírt alak alapján kell megállapítani. Tehetünk azért, hogy a program az ilyen nevekhez is helyes értéket rendelhessen. Az alábbi képen egy olyan Cuttert látunk, amelyet a rendszer automatikusan határozott meg. A szerző űrlap részletezése megmutaja, hogyan történt:
9. ábra: Kényszerített Cutter
kep
Amennyiben tehát a program a kiejtés szerint átírt név miatt nem az elvárt Cuttert ajánlja fel, akkor az alkotó űrlap Cutter mezőjébe rögzítsük a helyes értéket, és nyomjuk meg a Kitölt gombot. A későbbiekben pedig már ha olyan alkotót vagy a testületet választunk szerzőnek, akinek az űrlapján kitöltött Cutter mező van, akkor a program mérlegelés nélkül a dokumentum Cutter mezőjébe másolja, mellőzve a raktározási táblázatot.

1.2.1.6. Tetszőleges Cutter

A Cutter mezőt kezelő programot kikapcsolni nem lehet. Viszont akár bevitel közben, akár az űrlap módosításakor a rendszer által bevitt Cuttert tetszőleges értékkel felül lehet írni.

1.2.2. Bibliográfiai rekordok módosítása

A bibliográfiai rekordok módosításakor semmi nem történik automatikusan, akár az üres Szerzők mezőt töltjük ki, akár a kitöltött mezőt töröljük vagy változtatjuk benne az elemek sorrendjét. Módosításkor a Kitölt gombra kattintva aktualizálhatjuk a Cutter mező tartalmát, számítva a korábban ismertetett üzenetek felbukkanására is. Mivel a Hunmarc rekordban definiálatlan a Cutter, ezért az importtal az adatbázisba kerülő rekordokban a mező kitöltetlen marad. A Kitölt gombbal egy kattintással pótolhatjuk a hiányzó tartalmat.

1.3. Megjegyzések

2. A CUTTCHK program

2.1. Bevezetés

A program a TextLib adatbázisba korábban bevitt könyvek és audiovizuális dokumentumok adataival dolgozik. Futásakor a meglévő adatbázisban a Cutter mezőket ellenőrzi, hogy megfelelnek-e raktározási táblázatok előírásainak. A program képes az alkotó és a testület rekordok módosítására, az ottani Cutter mező kitöltésére, ha ez indokolt.

2.2. Használat

A program a TextLib szerver program felújításakor a parancssoros TextLib programok megszokott helyére kerül: Elindítani a szerver program leállítása után a szerver parancssorából lehet: Az alkotó és a testület rekordok Cutter mezőjének beállításához: A program 1-2 perc alatt lefut, észrevételeit pedig a cuttchk.log nevű szövegállományban összegzi. Ennek helye:

2.3. A működés szabályrendszere

A program sorra veszi a bevezetőben felsorolt rekordokat.

2.4. Ajánlott használat

2.4.1. Cutter ellenőrzés

A program által a /tolt vagy -tolt paraméter nélkül a cuttchk.log-ban szolgáltatott eredmény alkalmas arra, hogy könnyen megtaláljuk az adatbázisnak azokat a bibliogárfiai rekordjait, emelyekben a Cutter mező értéke valószínűleg hibás. A log alapján a javítás elvégezhető.

2.4.2. Cutter kitöltés

A /tolt vagy -tolt paraméterrel futtatva a program módosíthatja is az adatbázist, kizárólag alkotó és testület rekordokat. Ezek a változások a fent leírtak szerint indokoltak, tehát célszerű a paramétert használni. Ily módon elég egyszer futtatni a programot, de akkor utána a munkaállomáson mindig célszerű kitölteni a latin betűkkel átírt alkotó és testület rekordok Cutter mezőjét.

2.4.3. Kézi javítás

A többféle adatbázis vizsgálatakor talált eredmények szerint a cuttchk.exe által javíthatatlannak tartott hibák vannak túlsúlyban, tehát a program futtatása utáni kézi javítás megkerülhetetlen.

2.4.4. A futtatás gyakorisága

A cuttchk.exe egyszeri futtatása elgendő az összes hiba megtalálásához, de az idő múlásával keletkező újabb hibák miatt indokolt lehet a rendszeres használat.

2.5. Megjegyzések

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap