Duplázódások megszüntetése

Figyelem! Ez a módszer az 1654-es TextLib verziótól kezdve használható.
Korábbi verziókban is van wdbdupl modul, de az nem tudja kezelni az újabb dbdupl programok által készített fájlokat!

1. Bevezetés

Duplázódásról azoknak a rekordoknak az esetében beszélhetünk, amelyeket jellegüknél fogva egyedinek képzelünk, mert a valóságban nincs belőlük kettő, csak egy. Ilyenek az alkotókat, a testületeket, a rendezvényeket, a földrajzi helyeket, az olvasókat, a személyeket, a sorozatokat leíró rekordok. Lehetnek mások is, ezekre a másokra a duplázódás megszüntetésének lehetősége az itt leírt módszerrel egyelőre nem terjed ki.

Természetesen az élet nem zárja ki két azonos nevű alkotó létét. Ebben a leírásban annak az elkerüléséről is lesz szó, hogy véletlenül két olyan rekordból csináljunk egyet, amelyből valóban kettő van.

Két rekord azonosságának megítéléséhez nem elég egyetlen mezőjük azonosságát vizsgálni. A módszer nem pusztán a nevek vagy címek azonossága alapján dönt, több szabályt alkalmaz annak érdekében, hogy azt minősítse azonosnak, ami valóban nagy valószínűséggel azonos. Az azonosságról szóló végső döntés természetesen könyvtárosi szakértelmet kíván.

Egyszerű eldönteni, hogy akarjunk-e foglalkozni a duplázódás megszüntetésével. Ha a TextLib munkaállomásba lépve a Keresés - Segédállományok - ... úton kiválasztjuk valamelyik adattípust az előbb felsoroltak közül, és a név mezőben az expandot választjuk (F9-et nyomunk), akkor a lista minden eleme előtt láthatjuk előfordulásának számát. Ha mindenhol csak egyes van, akkor nem kell a problémával foglalkozni.

1. ábra: Kettesek a nevek előtt
kep

Megjegyzés:

2. A duplázódás oka

A TextLibben az önállóan értelmes adategyüttesek - rekordok - leírására minden ilyen adategyüttesnek saját űrlapja van. Így van ez a bevezetőben felsorolt alkotókkal, testületekkel, rendezvényekkel, földrajzi helyekkel, olvasókkal, személyekkel és sorozat címekkel. A program pedig, amikor pl. egy dokumentum bevitelekor a szerző mezőhöz érünk, elsődlegesen azt a lehetőséget kínálja fel, hogy a már korábban bevitt szerzők közül válasszuk a megfelelőt, ne hozzunk létre egy másodikat. Ehhez hasonlóan működik a Hunmarc rekordok importja is, az is arra törekszik, hogy ne jöjjenek létre indokolatlanul duplumok.

A duplázódás oka tehát lehet az, ha a kézzel történő adatbevitelben vagy az importban hiba van.

3. A duplázódás megszüntetésének értelme

Két fontos tényt emelhetünk ki:

4. A duplázódás megszüntetésének módszere

A duplázódás megszüntetésének elhatározását nem kell attól függővé tenni, hogy kevés vagy sok duplát találtunk az adatbázisban, a módszer ugyanis döntő részben programok futtatásából áll. Természetesen a könyvtárosi szakismeretet igénylő munka mennyisége függ a duplák számától, de a feladat egészében a programoké a fő szerep.

A módszer három lépésből áll:

5. A lépések

5.1. A duplák, triplák stb. megkeresése

Ezt a lépést egy parancssori program futtatásával a TextLib szerver gépen intézhetjük. A program neve a windowsos szerveren w-dbdupl.exe, a linuxosén pedig g-dbdupl.exe. (A döntések véglegesítése pontban szükség lesz a w-drefch.exe vagy g-drefch.exe programra is.) Amennyiben nincs meg valamelyik program, töltsük le (http://z1.textlib.hu/y/prog/), és másoljuk a helyére:

A dbdupl programot a TextLib szerver program leállítása után indíthatjuk.

A program percekig fut, az adatbázist nem módosítja, és a végén 7 db .txt fájlt hoz létre (a személyek az olvasók jótállói lehetnek):

A szövegfájlokat nemcsak csoportosan, hanem egyesével is létrehozhatjuk. A parancs - példának a földrajzi neveket választva - így módosul:

 • Linuxban: az /usr/share/textlib/exe könyvtárban ./g-dbdupl.exe /foldrajz

  5.1.1. A szövegfájlba kerülés szabályai

  A fájlnév.txt-kben felsorolódó nevek vagy címek nem önmagukban állnak, mindegyik egy-egy rekordot képvisel. A rekordokban pedig más mezők is vannak, amelyeknek a tartalma növelheti vagy csökkentheti a valószínűségét annak, hogy az azonos nevekhez vagy címekhez tartozó rekordok valóban azonosak. Ezért a dbdupl program nemcsak a neveket vagy a címeket vizsgálja, hanem a rekordoknak több mezőjét is bevonja. Ezek a mezők rekordpusonként mások, az alábbiak:

  A több mezőre kiterjedő vizsgálat nagy biztonsággal kizárja, hogy különbözőnek szánt rekordokat a dbdupl program a szövegfájlba illessze. Hiszen ha pl. két alkotó rekordban a nevek azonosak is, az Évek mező vizsgálata elég lehet ahhoz, hogy kimaradjon az azonosnak feltételezettek közül.

  További apróságok árnyalják a szabályrendszert. A program:

  Megjegyzés:

  5.2. Döntés a megtalált rekordokról

  5.2.1. Bevezetés

  A dbdupl program szabályrendszerének értelmezéséből megállapíthatjuk, hogy szövegfájlokba azok a rekordok kerülnek be, amelyek nagy valószínűséggel indokolatlan, téves duplikátumok. A cél az, hogy az azonosak közül csak egy maradjon meg, a többiek pedig tűnjenek el az adatbázisból. A kiválasztás pedig könyvtárosi szakismeretet igénylő feladat, és a szövegállományok részletes átvizsgálása útján teljesül.

  Az átvizsgálást a TextLib munkaállomás programba könyvtárosként lépve a wdbdupl modulban végezhetjük. Másoljuk a hét szövegfájlt olyan helyre, ahol a TextLib winkliens meg tudja nyitni, és a változtatások után el is tudja majd menteni.

  Megjegyzések:

  5.2.2. A wdbdupl modul

  A wdbdupl modult az Egyéb - Eszközök - Modul indítás menüpontban a Modul mezőbe a wdbdupl nevet beírva indíthatjuk el.

  2. ábra: A wdbdupl modul elindítása
  kep

  A modul azonnal egy tallózó ablakot mutat a feldolgozandó szövegfájl kiválasztása céljából. A kiválasztás után a duplikátum szerkesztő ablak nyílik meg.

  3. ábra: A duplikátum szerkesztő ablak
  kep

  Az ablakban az első megnyitáskor kétféle színű sor látható: zöld és piros. Az azonosnak látszó nevek egy csoportot alkotnak, felváltva világos- és közepesen szürke háttérben. A csoportok elsője mindig zöld, a továbbiak pedig mind pirosak. Ha nem tennénk semmit, akkor a Döntések átvezetése az adatbázisba pont végrehajtása után a zöld sorokat jelentő rekordok megmaradnának, az összes piros pedig törlődne az adatbázisból. A sorok a rekordok típusára jellemző mezőkre tagolódnak.

  Az ablak saját menüjének két pontja van, és azoknak alpontjai. A Fájl menüpont alpontjainak jelentése magától értetődő, a Szerkesztés pedig így néz ki:

  4. ábra: A duplikátum szerkesztő ablak Szerkesztés menüpontja
  kep

  Egy picit halasszuk el ezeknek a pontoknak a magyarázatát, mert egyszerűbb lesz megérteni a szövegfájl elemeivel végezhető műveletek ismertetésekor.

  5.2.3. A műveletek

  A szövegfájl bármelyik során állva jobb egérgombbal egy menü nyitható, amely felsorolja a duplikátumok megszüntetése érdekében végezhető műveleteket.

  5. ábra: A szövegfájl elemeinek saját menüje
  kep

  A menüpontok kiválaszthatósága függ attól, hogy az a sor, amin éppen állunk milyen színű, milyen tulajdonságú, emiatt vannak a menüben szürke, nem választható pontok is.

  A következő kép jól magyarázza a lehetőségeket, egyben bemutatja a változtatások eredményeként keletkező új színeket.

  6. ábra: Egy munkába vett alkoto.txt szövegfájl
  kep

  Következzen egy valóságos példa az egymást követő csoportok összevonására.

  15. ábra: Példa az indokolt összevonásra
  kep

  Két nevet is láthatunk a képen, amelyek két különböző okból két-két csoportot alkotnak: Asturias a diakritikus jel miatt, Attenborough pedig a születési évszáma miatt. Ezeket a csoportokat minden valószínűség szerint össze kell vonni.

  Az összevonható csoportok többnyire épp közvetlenül egymás után kerülnek a szövegfájlba. Vannak olyan nevek, amikor ez nincs így, pl. a dupla Kis László és a dupla Kiss László nem egymást követő két csoportot alkot. Az ilyet már észrevenni is nehéz, és javítani sem egyszerű. Megtehetjük, hogy megmaradónak jelöljük a Kis Lászlókat és a Kiss Lászlókat, a két név közötti többi nevet véglegesítjük, majd a döntések átvezetésével befejezzük a műveletsort. És mivel tudjuk, hogy a Kis-Kiss probléma és a hasonlók megoldatlanok, újrakezdhetjük a legelején, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy a dbdupl program újbóli futása után az új fájlnév.txt-ben már csak néhány megoldatlan duplum lesz.

  Térjünk vissza a duplikátum szerkesztő ablak menüjéhez, immár érthetővé váltak a menüpontok:

  16. ábra: A duplikátum szerkesztő ablak Szerkesztés menüpontja
  kep

  Többször szó esett a hibás sorokról. A munka közben szabad hibás soroknak lenni a fájlban, sőt, el is menthetjük a napi munka végén a hibás fájlt, de a döntések átvezetését végző program már csak hibátlan fájlt fogad el. A véglegesítéshez érdemes tehát a duplikátum szerkesztő ablak menüjéből indulva a hibás csoportokokat keresve áttekintemi a szövegfájlt.

  5.3. A döntések átvezetése az adatbázisba

  Ezt a műveletet a TextLib szerver gépen végezzük a drefch programmal. A program beszerzéséről és a telepítés helyéről szó volt a duplák keresése pontban. A program indítása:

  A /X paraméterrel kell megadni a szövegfájlt. A foldrajz.txt helyébe az éppen feldolgozandó szövegfájl nevét írjuk. Amennyiben az összes szövegfájlt fel akarjuk dolgozni, akkor hétszer kell a drefch programot futtatni. Az ütemezésre nincs ajánlás, tetszés szerinti időpontokat és tetszés szerinti sorrendet választhatunk.

  A drefch program végzi a duplumok megszüntetését. Meghagyja a szövegfájl zölddel (megmaradó rekord legyen) és szürkével (ne változzon) jelölt rekordjait, és törli a pirosakat (megszűnő rekord legyen). Pusztán a törlés természetesen kevés lenne, ezért a törlendő rekordokra irányuló összes hivatkozást az egyetlen megmaradóra irányuló hivatkozássá változtataja. E változás után valóban nyugodt szívvel törölhetők a megszűnő rekordok, nem maradnak rájuk irányuló, és emiatt érvénytelenné vált hivatkozások.

  A művelet azonban a TextLibben számtalan helyen előforduló adatkapcsolatok miatt közel sem csak ennyiből áll. Tekintsünk példának egy pár alkotó rekordot, ahol az alkotók neve azonos, és mindkettőnek van névváltozata is, ahol az alkotó nevek szintén azonosak.

  17. ábra: Azonos nevek a nevekben és névváltozatokban
  kep

  A dbdupl futása után így néznek ki a rekordok a duplikátum szerkesztőben.

  18. ábra: A nevek a duplikátum szerkesztőben
  kep

  Azért, hogy lássuk a drefch program működését egy szélsőséges helyzetben, a névváltozat rekordok közül nem azt jelöltük megmaradónak, amelyik a megmaradó egységesített névalakhoz tartozik. A rekordazonosítók alapján ez könnyen ellenőrizhető.

  A drefch program jól kezeli a feladatot, a futását naplózó log így néz ki:


  ***** 2021-03-11 14:56 **************************************************
  w-drefch /Xc:\tmp\alkoto.txt
  DREFCHG V3.17 - Dataref csere
  
    - f7.NEVVALTOZAT[0]: f6 -> f10.2
  
  Rekordok törlése...
   / f6 torlese: OK
   / f9.2 torlese: OK
  
  Összesen: 1415 olvasott, 1 módosított, 2 törölt
        (0:00, 70750 rek/mp) 
  

  Az alábbi sor


  - f7.NEVVALTOZAT[0]: f6 -> f10.2
  

  jelentése szerint a drefch program a megmaradó egységesített név rekord (f7) névváltozat mezőjébe beillesztette a megmaradó névváltozat rekord azonosítóját (f10.2). Látható tehát, hogy nem kell tudnunk, a megmaradó-megszűnő döntéskor, hogy egységesített névvel vagy névváltozattal foglalkozunk éppen. Általánosítva leszögezhetjük, hogy a duplikátumok megszüntetésében érintett adatkapcsolatokat a drefch program jól kezeli.

  Megjegyzés:

  Az előbbi példánál sokkal bonyolultabb az azonos nevű olvasók egységesítése. A drefch program ugyanis a megmaradónak jelölt olvasó rekordjába összegyűjti a megszűnők összes kölcsönzését, előjegyzését, tartozását stb.

  Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap