ISELEJT modul

Időszaki kiadványok selejtező modulja. 1614 verziótól.

Újdonságok

1. Használata

Az Állomány / Állomány csökkentés / Automatikus időszaki selejtezés menüponttal lehet indítani.

1. ábra: A modul ablaka
kep

Kiadvány: ebben a mezőben kell megadni az időszaki kiadványt

Év: mezőben az évet, amivel dolgozni kell. Default: a tavalyi év

Gyűjt: Azt kell megadni, hány komplett évfolyamot akarunk megtartani, és gyűjtés rekordokban összefogni. Ha a mező üresen marad, akkor egyet sem, akkor minden példány csak simán selejtezve lesz.

Határok: Ha a Gyűjt mezőben megadtunk valamit, akkor adható meg. Akkor kell megadni, ha a komplett évfolyam minden példánya nem egyetlen gyűjtésbe kerül. Meg kell adni az évben megjelent első számot (ami nem biztos, hogy megvan nekünk), értéke általában 1, de vannak kivételek. Meg kell adni azokat a számokat, amik az egyes gyűjtések utolsó számai... És persze utolsónak az évben megjelent utolsó számot.

Példa 1.: Gyűjt=1, Határok=1;26;52, akkor két gyűjtés rekord jön létre, Az egyik az 1-26, a másik a 27-52 számokat tartalmazza.

Figyelem! A Gyűjt mezőben NEM azt kell megadni, hány gyűjtés rekordot akarunk! Ami az előző példában ugye kettő volt. Hanem azt, hogy hány komplett évfolyam kell. Ezért volt a példában Gyűjt=1!

Példa 2.: Gyűjt=2 Határok=1;120;240;365. Ez esetben összesen hat gyűjtés rekord lesz. Lesz 1-120, 121-240, 241-365 számokat tartalmazó gyűjtés, mind a három féléből 2-2 darab. Már persze, ha van ennyi példány a kiadványból :-)

Példányok: ebben a mezőben látszanak az adott év példányai.

Újdonság/1615: Lehet a példányok közül törölni, ha mégsem kell selejtezni - pl. év végi dupla példány egyben a következő évi első példány is. De lehet ide beszúrni is, ha a modul nem talált meg selejtezendő példányt. Ilyen főleg hiányos vagy hibás példány adatok miatt lehet.

Újdonság/1615: Lehet a példányt alt/f9-el, vagy dupla klikkel részletezni.

Újdonság/1615: Példány lista sorrend átrendezhető az ALT/föl ill. ALT/le billentyűkkel. Vagy jobb egérgomb, és a menüben a megfelelő menüpontok.

Utolsó: Itt látszik az utolsó példány, ami nekünk megvan. a Példányok listának ez az utolsó eleme. Csak azért van itt, hogy ne kelljen a listában lapozgatni, hogy megnézzük :-)

Törlési jegyzék: Ha egy mát létező törlési jegyzékre akarjuk rakni a selejtezett példányokat, akkor azt itt kell megadni. Csak olyan törlési jegyzék adható meg, ami 'elavult' tipusú, és még rögzítés alatt áll.

Ha üresen hagyjuk a mezőt, a selejtezés indításakor program rákérdez, hogy akarunk-e új törlési jegyzéket létrehozni. Ha igen, akkor az új jegyzék ebbe a mezőbe kerül. A selejtezés végén lehet majd ezt részletezni.

Gyűjtések: Ha kellett gyűjtés rekordokat csinálni, azokat innen kiindulva lehet a selejtzés után részletezni.

Lássuk gomb: Az időszaki kiadvány és az Év megadása után kell használni. Lekeresi a megfelelő példányokat (csak az aktuális fiók/település példányai közt keres). És megmutatja ezeket a Példányok listában.

Újdonság/1614: Ha vannak használatban levő példányok (kikölcsönzött, lefoglalt, előjegyzést elégít ki), erről kapunk figyelmeztetést a példányok listájának megjelenésekor. A lista Állapot oszlopát kell nézni, ott látszik, mely példányokról van szó.

Két eset lehetséges:

1. Elhalasztjuk az időszaki kiadvány selejtezését akkorra, amikor már minden példány rendben van.

2. Selejtezünk. Az érintett példányok nem selejteződnek. A selejtezés végén is itt lesznek a listában. Ezeket később le kell majd rendezni (pl. visszavétel). Azután pedig kézzel selejtezni. Ha készült gyűjtés rekord, akkor a példányhoz tartozó időszaki számot be kell rakni a megfelelő gyűjtés rekordba!

Selejtez - akkor használható, ha már le vannak keresve a példányok. Ha nincs megadva törlési jegyzék, akkor rákérdez, hogy hozzon-e létre egy újat.

Selejtezés közben tűnnek el a páldányok a listából. Jó esetben eltűnik mindegyik. Ami ott marad, annál látszik valami hibajelzés.

Kezeli a dupla számokat, ha azok "12-13. szám" vagy "12/13. szám" alakúak. Vagyis minusz vagy per jel van köztük. Kezeli az éven átnyúló dupla számot is, pl. "12-01.sz".

Selejtezés után lehet részletezni a Törlési jegyzék és a Gyűjtések mezőt is.

A selejtezés közben létrejött/módosult fontosabb rekordok (törlési jegyzék, gyűjtés) bekerülnek egy találati halmazba. A halmazok listájában ISELEJT néven találjuk.

1.1. Törlési jegyzék rekord

2. ábra: Törlési jegyzék rekord
kep

Ha nem adunk meg a selejtezés indtása előtt egy már létező törlési jegyzéket, akkor a modul rákérdez, hogy akarunk-e újat létrehozni. Ha igen, akkor létrehozza. Ennek az új törlési jegyzéknek a következő mezőit tölti ki:

Azonosító: TextLib által automatikusan generált egyedi azonosító

Törlés oka: - elavult

Fázis: - rögzítés alatt

Dátum: - a mai nap

Fiók: - az aktuális fiók, ahol dolgozunk

Példányok: - ide kerülnek a selejtezett példányok

A selejtezés után a törlési jegyzék rekordot lehet részletezni, és Módosítás módba átmenve azonnal le is lehet zárni. Ha nem akarunk erre a jegyzékre már más példányt felvenni.

1.2. Gyűjtés rekord

3. ábra: Gyűjtés rekord
kep

Ha a Gyűjt mezőbe írtunk számot, akkor készül legalább egy Gyűjtés rekord. A mezői a következőképpen töltődnek ki:

Kiadvány: - egyértelmű :-)

Évfolyam: - Ha bármely időszám rekordban ki volt töltve az Évfolyam mező, akkor az kerül be ide (pl. "34. évf."). Ha nem volt kitöltve, akkor a kiadási év kerül ide (pl. "2015").

Ha Gyűjteni is kellett, és HATAROK-ban kettőnél több szám lett megadva, vagyis a gyűjtés több kötetből áll, akkor a mező végére még bekerül az is, hogy: " N .köt". Vagyis hogy ez hanyadik kötet. Pl: "34. évf. 2. köt."

Számozás: Mely számok vannak ebben a gyűjtésben. Ha volt megadva HATAROK mező, akkor abból jön, ha nem volt, akkor az első és utolsó időszaki számból vesszük az adatokat. Pl: "27-52"

Keltezés: A gyűjtésbe kerülő első és utolsó idószaki számból vett keltezés mezők. Pl: 2015. január 14.-2015. december 16.

Megjelenés éve: - egyértelmű :-)

Gyűjtve: - itt vannak a hivatkozások a gyűjteménybe berakott időszaki számokra.

Hiányok: - azon számok felsorolása, amiknek sorszám szerint a gyűjtényben kellene lenniük, de nincsenek. A program kezeli a dupla számokat is, ha azok "12-13" vagy "12/13" alakban vannak megadva. Vagyis ebben az esetben a 13. számot nem írja be hiánynak.

Rendszer mj: - "iselejt/2015/n161198/0" szöveg, ami azt jelzi, hogy az iselejt modul hozta létre a gyűjtést, 2015-ös selejtezés, n161196-as rekord azonsítójú időszaki kiadvány, és ez a 0. sorszámú gyűjtés.

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap