TextLib SIP2 szerver

[Tartalomjegyzék] SIP2 leírás ; SIP2 extended

1. TLSIP2 telepítés, beállítás, használat

1.1. Bevezetés

A Bibliotheca (korábban: 3M Library Systems) által kidolgozott SIP2 protokollra alapozva a gyártók olyan automata könyvtári készülékeket fejlesztenek és árusítanak, amelyek használatával az olvasók önkiszolgáló módon a könyvtárosok kihagyásával és/vagy a könyvtár nyitva tartási idején kívül könyvtári műveleteket végezhetnek.

A TLSIP2 program a TextLib rendszer egyik szervere. Feladata kettős:

Az automata berendezésekkel végezhető könyvtári műveletek a következők:

1.2. Telepítés

A program telepítését az InfoKer végzi. A TextLib rendszerben létező bármelyik másik (tlwww, tlmsg, tlz3950) szerverrel azonosan a SIP2 szerver telepíthető önállóan vagy a TextLib adatbázis szervert futtató számítógépre.

Tájékoztatásul a telepítés főbb lépései:

1.3. Beállítások

A TLSIP2 program megfelelő működéséhez szükséges beállításokat a tlsip2.cfg fájlban adhatjuk meg.

A cfg fájlban megadandó egyes változók értékével azonosakat a SIP2-es automata berendezések beállításához is meg kell adni. Ezekre a leírás (cfg.XXX) formában hivatkozik. A jelentésük tehát: a tlsip2.cfg fájlban az XXX nevű változó értéke. Példa: ha tlsip2.cfg-ben InstId=jamk, akkor pl. az ACS Status parancsban az institution id mező értéke kötelezően szintén 'jamk'!

paraméter   értékek   default   magyarázat  
ServerTcp 127.0.0.1:11345 A TextLib szerver program elérhetősége, IP cím:port.
bind 0.0.0.0:6000 IP cím:port, amelyen a tlsip2 szerver várja a parancsokat. 0.0.0.0 megadásával megengedjük, hogy a tlsip2 gép bármely IP címére érkezhet kérés.
AllowIP 0.0.0.0 Szóközzel elválasztva a tlsip2-höz kapcsolódó terminálok IP címei.
CloudIP 0.0.0.0 Szóközzel elválasztva a tlsip2-höz kapcsolódó Cloudlib IP címei (1667)
AllDrefs Azon állományok rekordazonosítójának a listája, amelyekből kölcsönözni és visszavenni szabad a pultokon. Ha nincs megadva, akkor minden állományból szabad.
user TextLibes dolgozó azonosító, az ő nevében lép be a TLSIP2 program.
password Ezen dolgozó jelszava.
InstId Intézmény azonosító - ezt tartalmazni kell a terminálokról érkező üzeneteknek.
LibName Könyvtár neve.
TermPwd Terminál jelszó - ezt is tartalmazni kell a terminálokról érkező üzeneteknek. A jelszó az összes terminálon kötelezően azonos.
LogLevel 1..5 1 Milyen részletes logot kell készíteni. 0...5
LogPath '/var/log/textlib' log fájl (tlsip2.log) helye
TimeOut 10 A kapcsolatra várakozás maximális ideje (másodperc)
Retries 2 Próbálkozások száma, kommunikációs hiba esetén
MaxAcsResend 3 Ennyi egymás utáni ACS resend után kidobja a klienst (1669)
DropDetached 0/1 0 Eldobja-e a kilépett klienseket. (1669)

Példa


# Pelda cfg
ServerTcp=127.0.0.1:11345
bind=0.0.0.0:6000
AllowIP=192.168.1.11 192.168.1.12
AllDrefs=s508.3, s516.3, s517.2, s143910.2, s421003, s388937.2, s508247, s508250, s508282, s508284, s508285
InstId=jamk
LibName=József Attila Könyvtár
TermPwd=TlPwd
user=dolgozo-azon
password=xxxxxxxx
LogPath=/var/log/textlib
LogLevel=2
TimeOut=15
Retries=3

1.4. Használat

A TLSIP2 program a háttérben fut, vezérelni a tl2vezer parancssal lehet.

Indítás: tl2vezer start

Leállítás: tl2vezer stop

Info: tl2vezer info

Hibaüzenetek listája: tl2vezer errors

Log file: /var/log/textlib/tlsip2.log

1.5. Cloud Library

A Cloud Library elérés miatti változtatások.

tlsip32.cfg:

CloudIP= sorban lehet megadni, mely IP címekről jöhetnek a Cloud kérések. Innen csak ACS Status és Patron Info kérés jöhet.
Ezeket az IP-ket NEM kell az AllowIP sorban megadni!

ACS Status (98) válaszban:

Patron Information (63) kérésben:

Patron Information Response (64) válaszban:

2. SelfCheck program beállítások

A SelfCheck beállítását a programból a Ctrl/Shift/O billentyűkkel elérhető beállítások ablakban tehetjük meg. Javasolt beállítások:

Paraméter     értéke   megjegyzés  
System/
/LibraryName (cfg.LibName)
/LocaleName HU
/VisibleLanguageCodes hu-HU
/DefaultCurrencyCode HUF
/IsSelectedLanguageShown false
/UseCirculationServerLanguage false
SIP2/
/Address (cfg.bind) Ha 0.0.0.0 van a tlsip2.cfg-ben, akkor ide konkrét IP cím és port kell!
/LoginEnabled false
/InstitutionId (cfg.InstId)
/Terminal password (cfg.TermPwd)
/ProtocolVersion 2.00
/CharacterSet (windows-1250)CentralEuropean(Windows)
/ErrorDetection True/False Szabadon választott
/FieldDelimiter | Függőleges vonal, 0x7C
/OfflineProcessing RelyOnILS/Prohibit Semmiképp sem Allow
Holds/
/IsEnabled true Lehet előjegyzést törölni
/IsAvailableHoldsNotificationEnabled true/false Belépéskor értesítés, ha van elvihető
Renew/
/IsRenewalEnabled true Lehet hosszabbítani
/ShowMessagesOnFailure true Hibaüzenetek látszanak
Workflow/
/AllowRemoveHold true/false Lehet előjegyzést törölni
/AllowRemoveAvailableHold true/false Lehet elvihetőt is törölni
Checkin/
/IscheckinEnabled true
/IsPatronLoginRequired false Visszavételhez kelljen olvasójegy?
/IsItemMessagesVisible true Üzenetek látszanak a dokumentum cime alatt
/ShowMessagesOnFailure true Hibaüzenetek látszanak
CheckOut/
/IsCheckOutEnabled true
/IsItemMessageVisible true Üzenetek látszanak a dokumentum cime alatt
/ShowMessagesOnFailure true Hibaüzenetek látszanak
Authentication/
/ShowMessagesOnSuccess true Üzenetek látszanak sikeres belépéskor
/ShowMessagesOnFailure true Hibaüzenetek látszanak
/IsCustomerPinReqired Kell-e az olvasónak jelszót megadnia?
Account/
/IsAccountButtonVisible true Legyen Számla gomb a képernyőn
/AutomaticRefresh false Automatikus frissítés
/IsCustomerIDVisible true/false Látsszon az olvasó vonalkód vége
/IsCustomerNameVisible true/false Látsszon az olvasó neve
/IsCustomerEmailVisible true true/false Látsszon az email címe is
HoldsReceipt/
/IsPrintEnabled true/false Elvihetők nyomtatása legyen
/IsEmailEnabled true/false Email menjen az elvihetőkről

Van pár SelfCheck beállítás, ami nem befolyásolja a TLSIP2 működését, de esetleg érdemes használni.

3. Egyéb programok beállítása

Minden más SIP2 protokollt használó programnál feltétlenül be kell állítani a következőket:

4. SIP2 üzenetek

A TLSIP2 program a SIP2 protokoll azon üzeneteit kezeli, amelyek szükségesek voltak a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban beüzemelt programok működéséhez.

4.1. Támogatott SIP2 üzenetek

Minden üzenetben használható paraméterek

A vastag betű a 'paraméter' oszlopban azt jeleti, hogy ez kötelező paraméter. Az 'érték' oszlopban pedig azt jelenti, hogy a paraméter értéke fixen ez kell legyen. Pl. a protocol version az kötelezően '2.00'.

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
sequence number AY Üzenet sorszám (1 karakter), mindig az utolsó előtti paraméter
checksum AZ Ellenőrző összeg, mindig az utolsó paraméter

Az AY és AZ mező is opcionális. Ha a kérésben vannak ilyen mezők, akkor a válaszban is lesznek.

SC Status (99) - állapot jelentés

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
status code 0,1,2 0 = OK / 1 = out of paper / 2 = kikapcs
max print width nyomtató sorhossz
protocol version '2.00' SIP2 protokoll verzió

ACS Status (98) - állapot válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
on-line status 'Y','N' OK (TLSRV elérhető)
checkin ok 'Y','N' lehet visszavenni (TLSRV elérhető) - 1659-től
checkout ok 'Y','N' lehet kölcsönözni (TLSRV elérhető) - 1659-től
ACS renewal policy 'Y','N' lehet hosszabbítani (TLSRV elérhető) - 1659-től
status update ok 'N' lehet státusz update
off-line ok 'N' offline működés megengedett
timeout period (cfg.TimeOut) .
retries allowed (cfg.Retries) .
date / time sync <akt.idő> .
protocol version '2.00' SIP2 protokoll verzió
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
library name AM (cfg.LibName) könyvtár neve
supported messages BX 'NYYNYYNYYNYNNYYN' támogatott funkciók (checkout, checkin, SCStatus, Resend, PatronInfo, EndPatron, ItemInfo, Hold, Renew )
screen message AF képernyő üzenet
print line AG nyomtatandó sor


Checkout (11) - kölcsönzés

Csak ingyenes kölcsönzések megengedettek, ha a dokumentumra van kölcsönzési vagy letéti díj, akkor a kölcsönzés nem sikerül!

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
SC renewal policy 'Y','N' van hosszabbítás ezen a pulton
no block 'N' nem blokkolható a kölcsönzés (offline megtörtént)
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
nb due date '<20 db. space>' offline kölcsönzés ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
terminal password AC (cfg.TermPwd) terminál jelszó
patron password AD olvasó jelszó

Checkout Response (12) - kölcsönzés válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
ok 0,1 sikeres kölcsönzés
renewal ok 'Y','N' már az olvasónál volt, ez hosszabbítás volt?
magnetic media 'Y','N','U' Y: ha információhordozó audio/video kazetta, VHS; N: egyébként
desensitize 'Y','N','U' Y: ha sikeres a kölcsönzés; N: egyébként
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
title identifier AJ dokumentum cime. 'Ismeretlen kötet', ha nincs ilyen dokumentum
due date AH határidő, "YYYY-MM-DD" formában
transaction id BK tranzakció azonosító (a kölcsönzés rekordazonosítója)
screen message AF képernyő üzenet / hibánál felugró ablakban
print line AG nyomtatandó sor


Checkin (09) - visszavétel

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
no block 'N' nem blokkolható a visszavétel (offline megtörtént)
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
return date <akt.idő> visszavétel valódi ideje (legyen egyenlő transaction date-tel)
current location AP aktuális hely?
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
terminal password AC (cfg.TermPwd) terminál jelszó

Checkin Response (10) - visszavétel válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
ok 0,1 sikeres visszavétel
resensitize 'Y','N' Y: sikeres visszavétel; N: egyébként
magnetic media 'Y','N','U' Y: ha információhordozó audio/video kazetta, VHS; N: egyébként
alert 'Y','N'
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
permanent location AQ példány raktára. Ha nincs, akkor üres.
title identifier AJ dokumentum cime. 'Ismeretlen kötet', ha nincs ilyen dokumentum
screen message AF képernyő üzenet - hibánál felugró ablakban
print line AG nyomtatandó sor


Patron Information (63) - olvasói állapot

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
language '000' nyelv (undefined, nincs magyar a listában)
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
summary összefoglaló/részletek kérése
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
terminal password AC (cfg.TermPwd) terminál jelszó
patron password AD olvasó jelszó
start item <nem támogatott>
end item <nem támogatott>

Patron Information Response (64) - olvasói állapot válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
patron status 'Y',' ' 14x olvasó állapot (14 karakter!)
language '000' nyelv (undefined - nincs magyar a listában)
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
hold items count elvihető példányok száma (előjegyzés+foglalás)
overdue items count lejárt határidejű kölcsönzések száma
charged items count kikölcsönzött példányok száma
fine items count '0000' <nem támogatott>
recall items count '0000' <nem támogatott>
unavailable holds count még nem teljesült előjegyzések+foglalások száma
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
personal name AE olvasó neve
valid patron BL 'Y','N' érvényes olvasó
valid patron password CQ 'Y','N' jó az olvasó jelszó. Kitöltött, ha volt megadva jelszó
fee amount BV fizetendő összeg
hold items AS elvihető példányok
overdue items AT lejárt határidejű példányok
charged items AU kikölcsönzött példányok
unavailable hold items CD még nem teljesült előjegyzések+foglalások
home address BD olvasó lakcíme
e-mail address BE olvasó email címe
home phone number BF olvasó telefonszáma
screen message AF képernyő üzenet - hibánál felugró ablak
print line AG nyomtatandó sor


Item Information (17) - példány állapot

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
terminal password AC (cfg.TermPwd) terminál jelszó

Item Information Response (18) - példány állapot válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
circulation status állapota: 01=egyéb, 03=szabad, 04=kiadva, 08=elvihető, 11=kiadva/határidő.lejárt 12=elveszett, 13=hiányzik
security marker '01' kötelező mező, de nem használjuk
fee type '01' kötelező mező, de nem használjuk
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
title identifier AJ dokumentum cime. 'Ismeretlen kötet', ha nincs ilyen dokumentum
due date AH határidő - kiadott dokumentumnál, "YYYY-MM-DD" formában
screen message AF képernyő üzenet - hibánál felugró ablak
print line AG nyomtatandó sor


Hold (15) - előjegyzés/foglalás

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
hold mode '-' csak a törlés ('-') támogatott, új/módosítás nem
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
expiration date BW lejárat ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
patron password AD olvasó jelszó
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
title identifier AJ <nem támogatott>
terminal password AC (cfg.TermPwd) terminál jelszó
fee acknowledged BO 'Y','N' olvasó már jóváhagyta, hogy fizet, ha kell

Hold Response (14) - előjegyzés/foglalás válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
ok 0,1 sikeres előjegyzés törlés
available 'Y','N' elérhető a példány
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
expiration date BW lejárat ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
title identifier AJ dokumentum cime. 'Ismeretlen kötet', ha nincs ilyen dokumentum
screen message AF képernyő üzenet - hibánál felugró ablak
print line AG nyomtatandó sor


Renew (29) - hosszabbítás

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
third party allowed 'N'
no block 'N' nem blokkolható a kölcsönzés (offline megtörtént)
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
nb due date '<20 db. space>' offline kölcsönzés ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
patron password AD olvasó jelszó
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
title identifier AJ <nem támogatott>
fee acknowledged BO 'Y','N' olvasó már jóváhagyta, hogy fizet, ha kell
terminal password AC (cfg.TermPwd) terminál jelszó

Renew Response (30) - hosszabbítás válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
ok 0,1 sikeres hosszabbítás
renewal ok 'Y','N' lehet hosszabbítani?
magnetic media 'Y','N','U' Y: ha az információhordozó audio/video kazetta, VHS; N: egyébként
desensitize 'Y','N','U' Y: sikeres hosszabbítás; N: egyébként
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
item identifier AB példány vonalkód vagy 'd_dref'
title identifier AJ dokumentum cime. 'Ismeretlen kötet', ha nincs ilyen dokumentum
due date AH határidő, "YYYY-MM-DD" formában
fee amount BV fizetendő összeg
transaction id BK tranzakció azonosító (a kölcsönzés rekordazonosítója)
screen message AF képernyő üzenet - hibánál felugró ablak
print line AG nyomtatandó sor


End Patron Session (35) - olvasó kilépés

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
terminal password AC (cfg.TermPwd) terminál jelszó
patron password AD olvasó jelszó

End Session Response (36) - kilépés válasz

paraméter   ID   értéke   magyarázat 
end session 'Y','N' munkamenet véget ért
transaction date <akt.idő> tranzakció ideje
institution id AO (cfg.InstId) intézmény azonosító
patron identifier AA olvasó vonalkód
screen message AF képernyő üzenet - hibánál felugró ablak
print line AG nyomtatandó sor


Request ACS Resend (97) - újraküldés

Az utoljára küldött üzenetet újraküldi. A 1669 előtti verziókban ez nem működött!

4.2. Nem támogatott SIP2 üzenetek

5. TLSIP2 Hibaüzenetek

Ha a SelfCheck programban nem csak a magyar nyelvet engedélyezzük, akkor a hibaüzenetek fordításait is be kell állítani a SystemManager - Appearance / ILS Message Mapping menüpontban.

Ehhez tudni kell, hogy milyen hibaüzenetek jöhetnek a TLSIP2 programtól, miket kell lefordítani.

A jelenlegi hibaüzenetek az alábbiak, a * azokat jelzi, amelyeket sosem szabadna látnunk, mert valamilyen beállítási- vagy programhibát jeleznek. Ezek a hibaüzenetek a sip2 terminálokon jelennek meg, de nem a saját hibaüzeneteik, hanem a tlsip2 közlései, a tslrv-vel zajló kommunikáció járulékos üzenetei.

Általános:

Hibakód:hibaszöveg 
E00:Sikeres.
E01:Rekord hiba *
E02:Eltérő dátumok
E03:InstID rossz *
E04:TermPwd rossz *
E05:Nincs ilyen példány
E06:Nincs ilyen olvasó
E07:Nem jó olvasó jelszó!
E08:NoBlock művelet? *
E09:Nem példány rekord *
E10:Példány rekord *
E11:Olvasó rekord *
E12:Csak központi könyvtárban!
E13:Csak központi fiókban!
E14:Summary rossz *
E15:Visszavétel ideje?
E16:HoldMode rossz *
E17:Fizetős kölcsönzés nincs!
E18:Hiba a tartozások aktualizálása közben. *

Kölcsönzés:

Hibakód:hibaszöveg 
E30:Sikeres.
E31:Ön nincs beiratkozva a könyvtárba!
E32:Nincs megadva, hogy mikor jár le az olvasójegye!
E33:Az olvasójegy már nem érvényes!
E34:Ön ki van tiltva a könyvtárból!
E35:Ön csak korlátozottan veheti igénybe a könyvtár szolgáltatásait!
E36:Ez a példány már ki van kölcsönözve Önnek!
E37:Ez a példány ki van kölcsönözve valaki másnak!
E38:Ez a példány ki van adva letétbe. Nem adható ki!
E39:Ez a példány másnak van félretéve!
E40:Ez a példány másik fióknak van átkölcsönözve!
E41:Ez a példány másik település számára van átkölcsönözve!
E42:Ez a példány másik könyvtár számára van átkölcsönözve!
E43:Ez a példány másik olvasónak van kiadva!
E44:Ez a példány másik olvasónak van átkölcsönözve!
E45:Ezen a gépen ebből az állományból nem folyik kölcsönözés!
E46:Nincs beiratkozva abba az állományba amiben ez a példány van!
E47:Fizetős állományba nincs beiratkozva!
E48:Az állományba való beiratkozása lejárt!
E49:Átvétel még nem történt meg!
E50:Ez a példány már selejtezve van, nem kölcsönözhető!
E51:Ez a példány nem kölcsönözhető!
E52:A példány másik intézmény állományába tartozik!
E53:A példány másik fiók állományába tartozik!
E54:A példány csak a zárvatartás idejére kölcsönözhető!
E55:Nincs megadva, mely kötetnek a példánya!
E56:Az olvasónak másik példány van félretéve!
E57:Ez a példány másnak van félretéve!
E58:Maximális kiadható darabszám túllépés!
E59:Csak letét ellenében kölcsönözhető!
E60:A példányt eddig eltűntként tartottuk nyilván!
E61:Hamarosan lejár a beiratkozása!
E62:Regisztráció érvényességén túli a határidő!
E63:Önnek tartozása van!
E64:Önnek tartozása van!
E65:A könyvtár tartozik Önnek!
E66:Még ma visszahozandó!
E67:Az olvasószolgálat nincs beállítva! *
E68:Rekord hiba. *
E69:Tranzakció hiba. *
E70:Egyéb hiba. *
E71:Hiba a tartozások aktualizálása közben. *

Hosszabbítás:

Hibakód:hibaszöveg 
E80:Hosszabbítható
E81:Késés miatt nem hosszabbitható!
E82:Elvesztett könyv nem hosszabbítható!
E83:Nem hosszabbítható!
E84:Többször már nem hosszabbítható!
E85:Ma kölcsönözte ki, még nem hosszabbítható!
E86:Ma volt hosszabbítva, még egyszer nem lehet!
E87:Nincs kölcsönözve. Hibás rekord! *
E88:Nincs kölcsönző. Hibás rekord! *
E89:Valaki vár rá, nem hosszabbítható!
E90:Többen várnak rá, nem hosszabbítható!
E91:Beiratkozása lejárt, nem hosszabbíthat!
E92:Másik olvasó jelentkezett be *
E93:Hosszabbítástól nem nőne a határidő!
E94:RecRead error *
E95:RecLock error *
E96:RecWrite error *
E97:Saját bevallása szerint ezt a könyvet elvesztette!
E98:Az ön hozzáférése korlátozott!
E99:Egyéb ok? *

Előjegyzés/foglalás lemondás:

Hibakód:hibaszöveg 
E110:Lemondás sikeres
E111:A példány előjegyzésre kijelölve
E112:Rekord hiba *
E113:Nem megfelelő típusú rekord *
E114:Másik olvasóhoz tartozó rekord *
E115:Tranzakció hiba *
E116:Lock hiba *
E117:A lemondás csak olvasószolgálatos pultnál lehetséges!
E118:A példányt eddig eltűntként tartottuk nyilván!
E119:A példányra nincsen előjegyzése!
E120:A példányra nincsen foglalása!

Visszavétel:

Hibakód:hibaszöveg 
E130:A visszavétel sikeres.
E131:Hiba az előjegyzések kezelése során. *
E132:Letéti díjas példány!
E133:A példány csak nyitásig volt kölcsönözhető!
E134:Rekord hiba. *
E135:Elveszettnek mondott példány!
E136:A példány beazonosítását el kell végezni!
E137:A példány adatai hiányosak!
E138:A példány elhasználódott, selejtezendő, ki kell vonni a forgalomból!
E139:Az olvasó nincs beiratkozva a könyvtárba!
E140:Az aktuális állományok egyikébe sincs beiratkozva!
E141:A példány másik fiók állományába tartozik!
E142:A példány másik könyvtár állományába tartozik!
E143:A példány nem tartozik az itt kezelt állományok egyikébe sem!
E144:A példány könyvtárközi kölcsönzésben van!
E145:A példány fiókközi kölcsönzésben van!
E146:A példány régiós kölcsönzésben van!
E147:A példány letétben van!
E148:A példány nincs kölcsönözve!
E149:Nem összefüggő rekordok! *
E150:Fiókközi kölcsönzésben levő példány!
E151:Régiós kölcsönzésben levő példány!
E152:A példányt vissza kell juttatni a honos fiókjába!
E153:A példányt vissza kell juttatni a honos könyvtárába!
E154:Tranzakció hiba. *
E155:Előjegyzés van erre a példányra!
E156:Hiba a tartozások aktualizálása során.