Olvasók anonimizálása

Újdonságok

A modul célja: olvasók és jótálló személyek azonosító adatainak törlése vagy megváltoztatása. Sem a modullal sem más módon jótálló könyvtári dolgozót nem anonimizálhatunk.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR - General Data Protection Regulation) követelményét teljesíti azáltal, hogy lehetővé teszi olvasók és jótálló személyek anonimizálását.

Az anonimizálás eredményeként az olvasó vagy a jótálló személy minden olyan adata törlődik vagy értelmezhetetlenül megváltozik, amelynek alapján azonosítani lehetne.

Néhány nem azonosító adat megmarad, így az anonimizálást követően is készíthetők pl. lakhely, életkor, stb. szerinti statisztikák.

Csak olyan olvasók anonimizálhatók, akiknek nincs függő ügyük (kölcsönzés, foglalás, tartozás, per stb.). Ezeken kívül olvasók és jótálló személyek anonimizálásának feltétele, hogy ne legyen olyan anonimizálatlan olvasó, akiért jótállást vállaltak.

A modul a V2.1.1.1636-os programverziótól része a programnak.

1. Előkészítés

Az első használatot megelőzően célszerű beállítani az anonimizálandó olvasók számára az automatikus vonalkód generálás szabályát. (A jótálló személyeknek nincs vonalkódja.) Ehhez rendszergazdaként a Rendszer - Könyvtárunk adatai ablakban az Anon-Azon: mezőt kell kitöltenünk, F9 - beszúrást választva.

A megjelenő ablak:

1. ábra: Az anonim azonosító generálása
kep

A mezők kitöltéséhez hosszas magyarázatra nincs szükség, a Formátuma mezőben látszik, hogy mi a végeredmény. Az ajánlott ZZZanonim szöveg az olvasók aznosítóit mutató listákban (expand) az anonimizált azonosítókat a végére sorolja be. A '/' jel követi a rendszer által kiosztandó 5 jegyű - hiszen az azonosító hossza 5 - sorszámot, amelynek kezdő értékeként az 5 db '#' jel helyére 00001-et képzeljünk, mert ez a szám követi az eddig kiadott max, a 0 értékét.

2. Az ANONIM modul

A modult a rendszergazda futtathatja a Rendszer - Olvasó anonimizálás menüpontot kiválasztva.

Kistérségi településre belépett rendszergazda nem tudja indítani, csak az ellátó könyvtárba belépve végezhető.

Ha nem végeztük el az Előkészítést, akkor egy figyelmeztetést kapunk.

2. ábra: A figyelmeztető üzenet
kep

Ettől még végrehajtható az anonimizálás, de ilyenkor az olvasók vonalkódja változatlan marad.

3. ábra: Olvasók anonimizálása
kep

Mezők az ablakban:

A feldolgozást az Indít gombbal indíthatjuk.

Figyelem! Az olvasók és jótálló személyek adatai a műveletben visszafordíthatatlanul törlődnek vagy megváltoznak.

A művelet befejezése után a Halmaz mezőt részletezve meg lehet tekinteni az olvasókat és személyeket. Akinek a neve nem ZZZanonim lett, azt nem lehetett anonimizálni.

3. A művelet

3.1. Az anonimizálás feltételei

Nem anonimizálható az az olvasó, akire az alábbi felsorolás bármely pontja igaz:

A KSZR-ként dolgozó könyvtárak adatbázisában csak egyszer szerepel az olyan olvasó, aki több könyvtárba is beiratkozott. Ennek következtében nem anonimizálható az olvasó, ha bármelyik könyvtárban igaz rá a fenti felsorolás valamelyik pontja.

Jótálló személy anonimizálásának feltétele, hogy

3.2. Olvasók keresése

Az anonimizálás kiindulópontja egy találati halmaz, amelyben azok az olvasók vannak, akiket anonimizálni tervezünk. A feltételek teljesülését a műveletben a program szigorúan ellenőrzi, tehát a keresésben nem muszáj nagyon pontosnak lenni.

3.2.1. Keresés nem KSZR-es könyvtárban

Űrlapos kereséssel rendszergazdaként a Keresés - Könyvtári adatok - Olvasó űrlapon kereshetjük az olvasókat pl. az Érvényes mező alapján, intervallumos kereséssel: --20171231
Megkapjuk azokat az olvasókat, akiknek az érvényessége legkésőbb 2017. december 31-én lejárt.

3.2.2. Keresés KSZR-es könyvtárban

Az anonimizálást a TextLib kizárólag az ellátó könyvtár rendszergazdájának engedi meg, és az ellátó könyvtárban űrlapos kereséssel nem találhatjuk meg a KSZR települések olyan olvasóit, akik az ellátó könyvtárba nincsenek beiratkozva, szükség van olyan keresőkérdésre, ami ezt a keresést mégis lehetővé teszi.

Rendszergazdaként a Rendszer - Rendszerelemek bevitele - Keresőkérdés űrlapra írjuk be a következőket:
A keresőkérdés az olvasók tervezett anonimizálásához készít találati halmazt. A keresőkérdés első paramétereként azt a települést kell megadni, ahová az olvasó beiratkozott. A második paraméter egy 8 számjegyen megadandó dátum, amelyet a keresőkérdés úgy értelmez, hogy a dátummal azonos vagy tetszőlegesen korábbi időpontban lejárt az olvasójegy a választott településen. Temészetesen az olvasónak valamelyik másik településen lehet érvényes olvasójegye.


Neve: Anonimizálható olvasók keresése a település neve és az olvasójegy lejárata szerint
Megj.: Olvasó keresés település és olv.jegy lejárat szerint
Kérdés:
{%1 könyvtár %2 időpontig lejárt olvasójegyű olvasói}
s0=keress intezmenynev=%1
s1=keress olvnev=?
valogass s1 user [intkent].ojegylejarata >= 19900101 es .ojegylejarata <= %2 es .intezmeny benne van s0
nevezd %1 "Az olvasó könyvtára", intezmenynev
nevezd %2 "Az olvasójegy érvényessége", ervenyesseg

Megjegyzések:

Keresőkérdés a több településre beiratkozott olvasók megtalálásához:


Neve: Több KSZR könyvtárba beiratkozott olvasók
Megj.: Több települési könyvtárba beiratkozott olvasók
Kérdés:
{Olvasók több KSZR könyvtárban}
s0=keress olvnev=?
valogass s0 user intkent #> 1

Keresőkérdés olyan olvasó megkereséséhez, aki nincs beiratkozva a munkaállomás program futtatásakor aktuális könyvtárban:


Neve: Olvasó keresés KSZR településtől függetlenül
Megj.: Olvasó keresése név alapján, bármely településen
Kérdés:
{%1 olvasó adatai}
keress olvnev=%1
nevezd %1 "Az olvasó neve", olvnev

3.3. Jótállók keresése

Amikor jótállókat keresünk anonimizálás céljából, akkor tekintetbe kell venni, hogy a jótállást vállalók könyvtárhoz való viszonya vegyes. Jótállást vállahatnak

3.4. Az olvasói adatok megváltozása

A műveletben az alábbi mezők megváltoznak, anonimizálódnak:

A műveletben az alábbi mezők változatlanul megmaradnak

A KSZR-ként dolgozó könyvtárak olvasóinál a településenként értelmezhető adatok közül az alábbiak megmaradnak:

A műveletben az összes többi mező visszavonhatatlanul törlődik!

3.5. A jótálló személyek adatainak megváltozása

A műveletben az alábbi mezők megváltoznak, anonimizálódnak:

A műveletben az alábbi mezők változatlanul megmaradnak

A műveletben az összes többi mező visszavonhatatlanul törlődik!

A jótálló személyek anonimizálásában nem játszik szerepet, hogy a könyvtár KSZR rendszerben működik vagy nem.

Vissza: Kiegészitő programok TextLib honlap