Olvasók anonimizálása

Újdonságok

Olvasók azonosító adatainak törlése/változtatása.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR - General Data Protection Regulation) követelményét teljesíti azáltal, hogy lehetővé teszi olvasók anonimizálását.

Az anonimizálás eredményeként az olvasó minden olyan adata törlődik vagy értelmezhetetlenül megváltozik, amelynek alapján azonosítani lehetne.

Néhány nem azonosító adat megmarad, így az anonimizálást követően is készíthetők pl. lakhely, életkor, stb. szerinti statisztikák.

Csak olyan olvasók anonimizálhatók, akiknek nincs függű ügyük (kölcsönzés, foglalás, tartozás, per stb.)

A modul a V2.1.1.1636-os programverziótól része a programnak.

1. Előkészítés

Az első használatot megelőzően célszerű beállítani az anonimizálandó olvasók számára az automatikus vonalkód generálás szabályát. Ehhez rendszergazdaként a Rendszer - Könyvtárunk adatai ablakban az Anon-Azon: mezőt kell kitöltenünk, F9 - beszúrást választva.

A megjelenő ablak:

1. ábra: Az anonim azonosító generálása
kep

A mezők kitöltéséhez hosszas magyarázatra nincs szükség, a Formátuma mezőben látszik, hogy mi a végeredmény. Az ajánlott ZZZanonim szöveg az olvasók azonosítóit mutató listákban (expand) az anonimizált azonosítókat a végére sorolja be. A '/' jel követi a rendszer által kiosztandó 5 jegyű - hiszen az azonosító hossza 5 - sorszámot, amelynek kezdő értékeként az 5 db '#' jel helyére 00001-et képzeljünk, mert ez a szám követi az eddig kiadott max, a 0 értékét.

2. Az ANONIM modul

A modult a rendszergazda futtathatja a Rendszer - Olvasó anonimizálás menüpontot kiválasztva.

Ha nem végeztük el az Előkészítést, akkor egy figyelmeztetést kapunk.

2. ábra: A figyelmeztető üzenet
kep

Ettől még végrehajtható az anonimizálás, de ilyenkor az olvasók vonalkódja változatlan marad.

3. ábra: Olvasók anonimizálása
kep

Mezők az ablakban:

A feldolgozást az Indít gombbal indíthatjuk.

Figyelem! Az olvasók adatai a műveletben visszafordíthatatlanul törlődnek vagy megváltoznak.

A művelet befejezése után a Halmaz mezőt részletezve meg lehet tekinteni az olvasókat. Akinek a neve nem ZZZanonim lett, azt nem lehetett anonimizálni.

3. A művelet

3.1. Az anonimizálás feltételei

Nem anonimizálható az az olvasó, akire az alábbi felsorolás bármely pontja igaz:

A KSZR-ként dolgozó könyvtárak adatbázisában csak egyszer szerepel az olyan olvasó, aki több könyvtárba is beiratkozott. Ennek következtében nem anonimizálható az olvasó, ha bármelyik könyvtárban igaz rá a fenti felsorolás valamelyik pontja.

3.2. Az olvasói adatok megváltozása

A műveletben az alábbi mezők megváltoznak, anonimizálódnak:

A műveletben az alábbi mezők változatlanul megmaradnak

A KSZR-ként dolgozó könyvtárak olvasóinál a településenként értelmezhető adatok közül az alábbiak megmaradnak:

A műveletben az összes többi mező visszavonhatatlanul törlődik!

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap