RFID / Winkliens

Az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) a dokumentumok és olvasók azonosítására szolgál. Ez a leírás a 3M RFID rendszerhez készült.

A rendszer különleges képességeiből adódóan a szokásos azonosítási műveletek helyett érintés- és láthatás nélküli azonosításra alkalmas. Így a szokásos műveleteken túl alkalmas olvasók és dokumentumok be- és kilépésének ellenőrzésére, eltűnt dokumentumok keresésére.

A leírás a TextLib Winkliens RFID használatára kifejlesztett funkcióit taglalja. Ennek nem része a SIP2 protokoll, amit pl. a beléptető kapu, könyv kiadó és visszavevő automaták használnak. A TextLibhez készült TLSIP2 szerver leírása itt található.

A védelem (security bit) beállítását nevezzük ezen leírásban lakatolásnak is. A kikapcsolását pedig kilakatolásnak ;-)

1. Használathoz szükséges

Minden számítógépen, amihez csatlakozik RFID eszköz, telepíteni kell:

A Winkliens indításakor a StaffConnect.link szolgáltatásnak működnie kell, mivel ennek a funkcióit használjuk annak interfészén (API) keresztül. Az ablakos programnak (UI) nem kell futnia. De ha fut, az nem okoz problémát.

Nincs szükség a StaffConnect.circ, sem a StaffConnect.conversion programokra! Lehetnek telepítve, az nem zavarja a működést.

2. Könyvtár rekord beállítása

Ha RFID címkéket akarunk írni/olvasni Winkliens programban, akkor a könyvtár adatai között be kell állítani két mezőt. Rendszergazdaként kell belépni a Winkliensbe, és a Rendszer / Könyvtárunk adatai menüpontot választani. A megjelenő ablak legalján kell keresni:

1. ábra: Könyvtár rekord beállítása
kep

1. A könyvtár azonosítója (LibraryID). Csak olyan RFID címkéket kezel a Winkliens, amikben van LibraryID mező, és abban a mi könyvtárunk azonosítója van.

2. Be kell állítani az ún. BranchID értékeket is. Ez egy ismételhető mező, az ismétlés jelével elválasztva kell megadni a lehetséges értékeket. Ezek közül lehet majd az RFID címke írásakor választani.

3. Winkliens beállítása

A textlib.ini fájlban kell megadni az RFID eszköz használatához szükséges paramétereket.


[MmmRfid]
; StaffConnect.link címe: helyi gépen ez is elég:
address=default
; Az RFID kezelő programmodul neve
dll = rfid_mmm

Vannak egyéb, nem szokványos beállítások, ezekre nagyon ritkán lehet csak szükség:


; Helyi gép, precízen megadva:
; address = localhost:21645/TagService
; Másik gépen futó StaffConn.link címe:
; address = 192.160.1.34:21645/TagService
; Helyi gépen máshol levő programmodul
; dll = c:\util\rfid_mmm.dll

Megadható, hogy a Winkliens egy másik számítógéphez kötött RFID olvasót használjon. Ekkor az address beállításban annak a másik gépnek az IP címét kell megadni. Ez talán akkor lehet hasznos, ha az egyik géphez van kötve RFID eszköz, de valamért azt egy másik gépen futó Winkliensben akarjuk használni. Nem kell az RFID eszközt átdugni, és programokat telepíteni... Ritkán kellhet ilyen ;-)

4. RFID címkék olvasása

Az RFID címkék a legtöbb modulbanban pont úgy működnek, mintha normál vonalkódot olvastunk volna. A beolvasott kód abba a mezőbe kerül, ahová a vonalkódok is kerülnek.

Ez csak a könyvtár saját RFID címkéire igaz. Más RFID címkéket be sem olvas a winkliens. Azt, hogy saját-e az RFID címke, a LibrayID mező tartalma alapján tudja eldönteni. Annak kell lennie, amit a könyvtár rekord beálltásaiban megadtunk.

Van néhány speciális modul, amik kifejezetten az RFID címkék kezelésére szolgálnak, ezekről később.

4.1. Több címke egyszerre

Az RFID eszközre egyszerre több könyv is felrakható. Ez esetben nagyon gyorsan érkeznek a winkliensbe a könyvek vonalkódjai. Erre nincs minden programodul felkészülve, ezért egyes címkék esetleg nem kerülnek feldolgozásra.

Ezen modulok már képesek a több rfid címkét is kezelni:

Ennek ellenére nem minden modulnál javasoljuk több könyv egyszerre tálcára rakását.

Kölcsönzés - Ha néhány könyvet nem lehet odaadni az olvasónak (nem kölcsönözhető, túl sok van már nála stb.), akkor azt ki kell szedni a többi közül. Ehhez nem lenne szabad levenni a könyveket a tálcáról, hisz nincs még mind feldolgozva... Ez így elég kényelmetlen.

Visszavétel - Ha például a visszaérkező könyvre van előjegyzés, akkor azt félre kell tenni valakinek...

Hosszabbítás - Ha például a könyvre van előjegyzés, akkor azt nem lehet hosszabbítani.

Javaslatunk: ebben a három modulokban egyesével kell a tálcára rakni a könyveket. A már ott levőket NEM kell levenni, lehet egymásra rakni őket. Hat-nyolc könyv simán kell menjen. Ha probléma/teendő van, akkor az mindig a legfelső könyvre vonatkozik. Azt az egyet könnyen le lehet venni.

Azokban a modulokban, ahol nagyon ritkán fordulhat elő probléma (pl. átadás / átvétel) érdemes lehet egyszerre több könyvet a tálcára rakni. Hat darabnál többet ekkor sem javaslunk egyszerre, hogy egész biztosan minden RFID címke jól le legyen olvasva.

Fel lehet rakni ezen modulok mellé az RFIDLST ablakot is, abban látszik, hogy minden felrakott címke be lett-e olvasva.

4.2. Vonalkód kapcsoló / főmenü

A főmenü jobb oldalán található Vonalkód kapcsoló természetesen az RFID esetén is használható.

2. ábra: Azonnali keresés bekapcsolva
kep

Ha be van kapcsolva, akkor az aktuális ablak NEM kapja meg a vonalkódot. Helyette keresések indulnak:

Alul a státusz sorban megjelenik a beolvasott vonalkód, és ha van találat, akkor annak a rekordnak az ablaka is, pl.:

3. ábra: A megtalált példány
kep

Egy újabb vonalkód beolvasásakor eltűnik a korábbi ablak, és az új vonalkód alapján talált rekord ablaka jelenik meg.

Nem javasolt ezt a funkciót úgy használni, hogy több könyvet teszünk egyszerre a tálcára. Ilyenkor roppant gyorsan érkeznek a vonalkódok, nem tudható, melyik rekordnak az ablaka marad meg végül:

4. ábra: Eldobott vonalkódok
kep

5. RFID címke lista / lakatolás

A tálcán levő RFID címkék megtekintésére és lakatolására szolgál az RFIDLST modul. Ezt az ablakot többfélképpen is elérhetjük:

Ez az ablak nem zavarja más modulok működését. A háttérbe kerülve is folyamatosan mutatja a tálca tartalmát. Az ábrán épp egy Kölcsönzés modul mellett látjuk.

5. ábra: Kölcsönzés + RFID címke lista
kep

A jobb oldali ablakban (RFIDLST) látszik, hogy mi történt. Először feltettük a tálcára az olvasójegyet. Aztán sorban a példányokat. Ezek ott is vannak a Kiadva: listában. Az utoljára felrakott példány vonalkódja pedig a Példány: mezőben is látszik.

A Lakat minden példánynál ki van kapcsolva, a kölcsönzés ezt minden esetben automatikusan megcsinálja.

A kölcsönzés végén egyben levesszük az egész kupacot. Ekkor az RFIDLST ablak minden sora eltűnik.

Az RFIDLST ablak használható lakatolásra is. A Művelet mezőben lehet megadni, mit kívánunk tenni. Ha átkapcsolunk lakatolás módba, akkor a tálcán fenn levő összes könyvben beállítja a lakatot. Minden ezután a tálcára tett könyvre is ezt teszi.

6. ábra: RFID címke lista - lakatolás
kep

Nem csak könyveket tehetünk a tálcára, hanem olvasójegyet és üres RFID címkéket is. Az olvasóknak a nevét és lakcímét látjuk a listában.

Az olvasójegyekkel és az üres RFID címkékkel a lakatolás természetesen nem csinál semmit. Csak könyvekkel dolgozik.

7. ábra: RFID címke lista - könyvek, olvasók, üres címkék
kep

Mindig csak az aktuális ablak módosíthat RFID címkét! Ezért amikor átváltunk az RFIDLST ablakról egy másikra, a Művelet automatikusan visszavált 'Csak olvasás'-ra! Ha újra az RFIDLST ablakra váltunk, ez így marad. Ha újra lakatolni akarunk, akkor ismét be kell állítani a Műveletet.

6. Automatikus lakatolás

Néhány modulban a működés velejárója, hogy lakatolni kell. Pl. kölcsönzésnél kikapcsolni, visszavételnél pedig be.

6.1. Kölcsönzés

Sikeres kölcsonzés végén a modul automatikusan kikapcsolja a lakatot a kiadott könyvön. Ez hiba nélkül le kell menjen. Ilyenkor erről nem is kapunk semmilyen visszajelzést.

Ha fenn van az RFIDLST ablak, abban lehet látni, ahogy az adott könyv Lakat mezője megváltozik.

Ha valami probléma van (pl. a könyvtáros túl hamar leveszi a könyvet a tálcáról), akkor előfordulhat ilyen:

8. ábra: Lakatolás sikertelen
kep

Ha másodszorra sem sikerül, akkor alul a státusz sorban megjelenik az üzenet:

9. ábra: Lakatolás sikertelen
kep

Ezért is javasoljuk, hogy az olvasónak kiadandó könyveket egyesével tálcára tételét.

6.2. Visszavétel

A visszavétel is automatikusan lakatol, bekapcsolja a lakatot. Itt sem nagyon lehet hiba, de ha mégis, akkor a kölcsönzéshez hasonlóan:

10. ábra: Lakatolás sikertelen
kep

Ha másodszorra sem sikerül, akkor a státusz sor is pont ugyanaz lesz, mint a kölcsönzésnél.

Visszavételnél is a könyvek egyenként tálcára helyezését javasoljuk. Aztán a végén az összes visszavettet egyszerre levenni.

7. RFID címke írás

Az RFID modul (ami az RFID címkék írását végzi) kétféleképpen érhető el.

7.1. Főmenüből indítva - manuális mód

Az Egyéb / Eszközök / RFID kezelés menüpontot válasszuk, azon belül pedig az RFID címke írás-t. De használható a CTRL/ALT/R billentyű kombináció is.

11. ábra: Az RFID kezelés menüpont
kep

A főmenüből indítva az RFID modul ún. manuális módban indul.

12. ábra: RFID címke írás - manuális mód
kep

Meg lehet adni a készülő RFID címkébe kerülő Vonalkód-ot. Beolvashatjuk vonalkódolvasóval, vagy beírjuk kézzel. A modul ellenőrzi, hogy jó vonalkód legyen megadva:

Ha formailag jó a vopnalkód, akkor lekeresi a hozzá tartozó példányt.

Ha nincs ilyen vonalkódú példány, akkor választhatunk, hogy tényleg ezt a vonalkódot akarjuk-e beleírni egy RFID cmkébe?

13. ábra: Nem létező példány - kérdés
kep

Ha talált olyan vonalkóddal példányt, akkor kitölti a gomb fölötti hivatkozó mezőt. Annak részletezésével meg tudjuk nézni a konkrét példány rekordot.

Aztán ellenőrzi a példányt, hogy tényleg kell-e RFID címkét rakni. Ha nem, akkor arról tájékoztat:

14. ábra: Nem kell RFID címke ebbe a példányba
kep

A címke írás menete: itt található

7.2. Páldány állománybavétel - automatikus mód

Az Állomány - Szerzeményzés - Állománybavétel menüpontból indulva eljutunk ehhez az ablakhoz:

15. ábra: Állománybavétel számla alapján
kep

Kiválasztva valamely könyvet, ez az ablak következik:

16. ábra: Állománybavétel ablak
kep

Az Állománybavétel gombot megnyomva kapjuk azt az ablakot, ahol a példány adatait tudjuk megadni:

17. ábra: Beszerzett példány ablaka
kep

A szükséges mezők kitöltése után, a Tárol vagy Letárol gombot megnyomva jön létre az új példány. Ha ez sikerült, automatikusan meghívódik az RFID modul, és megkapja a példány rekordot. Eldönti, hogy ebbe a példányba kell-e RFID címke, vagy sem.

Akkor kell bele RFID címke, ha

Ha nem kell a példányba RFID, akkor semmi sem történik. Ha kell bele, akkor feljön az RFID modul ablaka, automatikus üzemmódban:

18. ábra: RFID címke írás - automata mód
kep

Itt most nem lehet állítani a vonalkódot, az csakis a példányban megadott lehet.

A címke írás menete: itt található

7.2.1. Többkötetes könyv állománybavétele

Az előző pontban az egykötetes könyv állománybavételéről volt szó.

Többkötetes könyv esetén az Állománybavétel gomb megnyomása után másféle ablakot kapunk.

19. ábra: Többkötetes könyv állománybavétel
kep

Itt megadhatjuk a minden példányban azonos adatokat, aztán a Kötetek> mezőben az egyes kötetek példányainak saját adatait (pl. vonalkód).

Amikor minden megvan, és a Tárol/Letárol menüpontot választjuk, akkor jön létre az összes példány. Ezután minden példányt megkap az RFID modul. Ő eldönti, hogy kell-e ezekbe RFID címke. Ha kell, akkor elindul automatikus módban. Ki is írja, hány példánnyal lesz dolgunk. lásd itt

A címke írás menete: itt található

7.3. RFID címke írás menete

A Vonalkód mező kézzel vagy automatikusan kitöltődött, erről szóltak az előző pontok.

Mindig meg kell adni a BranchID-t. Ezt egy listából választhatjuk ki. Azok közül lehet választani, amiket a könyvtár rekordban megadott a rendszergazda.

A modul folyamatosan tájékoztat arról, hogy hány és milyen RFID címke van a tálcán (ezt látjuk az ablakban balra lenn). Informál arról is, hogy jó-e a megadott vonalkód (jobbra lenn). Ugyanott írja azt is, ha netán probléma van a példány rekorddal. Vagy ha nincs ;-)

20. ábra: Nincs címke a tálcán
kep

Ezek lehetnek kiírva bal ill. jobb oldalt:


OK - Egy üres RFID címkét látok!   - lehet írni RFID címkét :-)
BAJ! Egy könyv RFID címkét látok!   - ami nem üres, ezért nem írható
BAJ! Több üres RFID címkét is látok! - ezért nem lehet írni
BAJ! Több RFID címkét látok!     - de nincs közte egy üres sem
BAJ! Olvasói RFID címkét látok!    - csak olvasójegy van a tálcán
BAJ! Egyéb RFID címkét látok!     - ismeretlen típusú címke a tálcán

OK - Vonalkód megfelelő        - lehet írni RFID címkét :-)
OK - A példányba kell RFID címke!   - lehet írni RFID címkét :-)
BAJ! Vonalkód nincs megadva!     - üres a Vonalkód mező
BAJ! Vonalkód eleje rossz!      - nem 55100 kezdetű a vonalkód
BAJ! Vonalkód hossza rossz!      - nem 11 karakterből áll
BAJ! Vonalkódban rossz karakter!   - nem csak számjegyekből áll
BAJ! Nincs ilyen vonalkódú példány!  - nincs példány és nem akartunk címkét írni
BAJ! A példányba nem kell RFID címke! - ezért nem írható címke

Nem zavarja a modult, ha az üres RFID címke mellett lát más RFID címkéket is! Úgyis csak az üres címkébe hajlandó írni.

Ha minden szükséges adat megfelelő (Vonalkód, BranchID, példány rekord), és csak egyetlen üres RFID címke van a tálcán, akkor kigyullad az RFID címke írása gomb.

21. ábra: Kezdődhet a címke írás
kep

A gomb megnyomására a címke írás elindul. Sorban jelennek meg az üzenetek a gomb alatt, jó esetben ezek:


RFID címkét írom éppen...
RFID címke ellenőrzése...
RFID címke elkészült!

Ekkor a bal oldali oszlopban (az RFID címkéből éppen most kiolvasott) értékek pont azok, amik a jobb oldalon meg lettek adva.

22. ábra: Sikeres címke írás
kep

Ha a címke írása során nem sikerült valami, hibaüzenet jelenhet meg. Ezek mindegyike nagyon vallószínűtlen...


RFID címke kész! Lakatolás sikertelen!
RFID címke írás sikertelen!
RFID felírt címke hibás lett!

Nem kell azonnal levenni a tálcáról a már elkészült könyveket, fenn maradhat akár hat-nyolc-tíz darab is. Ha az újabb könyv tálcára rakásakor a modul észreveszi az üres címkét, akkor azt írni is tudja majd.

7.3.1. Több példányba címke írás

Példánkban egy három kötetes könyv állományba vétele után következő RFID címkék írását mutatjuk meg:

23. ábra: RFID címke írás - 3 példány
kep

Az első kötettel kezd. A vonalkód alapján, vagy a gomb fölött megjelenő hivatkozó mezőben (amiben Szerző/cím/kötetjelzés látunk) alapján lehet azonosítani, melyik kötetet kell felrakni a tálcára.

Amikor kész az első címke írása, készülhetünk a következőre:

24. ábra: RFID címke írás - első kész
kep

Az OK gomb megnyomása után látjuk, hogy még 2 példány van hátra. A bal oldalon az előbb felírt RFID címke tartalmát látjuk, a jobb oldalt a következő címkébe kerülő adatokat.

25. ábra: RFID címke írás - még két példány
kep

Nem kell levenni az előző könyvet, tehetjük ennek a tetejére a következőt. Amint a modul üres címkét lát a tálcán, azt tekinti megírandó címkének.

A harmadik címke megírása után már nem mondja, hogy lesz következő kötet. Az OK gomb megnyomása után a modul kilép.

26. ábra: RFID címke írás - utolsó példány is kész
kep

8. Teszt modul

Ha netán érdekes, hogy az RFID címkének mi a pontos tartalma, akkor azt az RFIDTEST modullal tudjuk megnézni. Ez is az Egyéb - Eszközök - RFID kezelés menüből érhető el. Az RFID címke teszt menüpontot válasszuk.

A Vonalkód: mezőbe kerülnek a modul indítása után kézzel beírt vonalkódok, a vonalkódolvasóval beolvasott vonalkódok, és az RFID címkékből kapott vonalkódok is.

Ami RFID, az innen egyből át is kerül a bal oldali listába, annak is az aljára.

Ha ebben a listában választunk egy elemet, és a hozzá tartozó RFID címke még a tálcán van, akkor a jobb oldali mezőben megjelenik az RFID címke teljes tartalma.

Ha könyvet választottunk, akkor ezt lehet lakatolni is. A Lakatol és Kilakatol gombok egyike világít.

27. ábra: RFIDTEST modulban egy könyv RFID
kep

9. RFID címke tipusok

Csak a könyvtárban szükséges címke típusokat kezeli a winkliens, ezek konkrétan a következők:

9.1. Példák egy RFID címke tartalmára

9.1.1. Üres címke


Item[0]
 Id=E004010825F0CD7E Valid=1 Secured=1 Type=Blank
 FirstSeen=2021/03/09 11:18:17
 Tag[0]
  Id=E004010825F0CD7E Format=85 Type=Blank Secured=1 Security=1
  FirstSeen=2021/03/09 11:18:17
   SIDType=2
   CustomData=0

9.1.2. Könyv, lakat ki


Item[0]
 Id=55100467857 Valid=1 Secured=0 Type=Item
 FirstSeen=2021/03/29 08:51:58
 Tag[0]
  Id=E004010825F0CD97 Format=768 Type=Item Secured=0 Security=1
  FirstSeen=2021/03/29 08:51:58
  SIDType=2
  SetNumber=1
  SetSize=1
  ItemID=55100467857
  MagMedia=0
  Circulation=0
  MediaType=007_BA (Book)
  LibraryID=TB1
  BranchID=SZEP
  768_ONIXMedia=BA (Book)

9.1.3. Könyv, lakat be


Item[0]
 Id=55100467857 Valid=1 Secured=1 Type=Item
 FirstSeen=2021/03/29 08:51:58
 Tag[0]
  Id=E004010825F0CD97 Format=768 Type=Item Secured=1 Security=1
  FirstSeen=2021/03/29 08:51:58
  SIDType=2
  SetNumber=1
  SetSize=1
  ItemID=55100467857
  MagMedia=0
  Circulation=0
  MediaType=007_BA (Book)
  LibraryID=TB1
  BranchID=SZEP
  768_ONIXMedia=BA (Book)

9.1.4. Olvasójegy


Item[0]
 Id=55200 Valid=1 Secured=0 Type=Person
 FirstSeen=2021/03/09 11:38:17
 Tag[0]
  Id=E0040150DDECAC45 Format=768 Type=Person Secured=0 Security=1
  FirstSeen=2021/03/09 11:38:17
   SIDType=2
   ItemTypeExtended=80
   SetNumber=1
   SetSize=1

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap